Krops- og psykoterapi

Der kan være mange årsager til at vælge terapi - stress, angst, misbrug, uforklarlige smerter i kroppen, en hverdag uden mål og retning eller måske ligefrem en manglende lyst til livet. Måske du har følelsen af at løbe ind i de samme udfordringer eller typer af mennesker igen og igen.

Som børn og unge har mange af os tillært os og gjort brug af vigtige forsvarsværker. Vi har aflæst vores omgivelser og gjort alt for at passe ind. Vi har været de bedste børn, vi kunne, men ofte med den konsekvens at det hæmmer vores personlige udvikling. Vi kan ubevidst være fastfrosset i handlings- og reaktionsmøstre, som vi har svært ved at slippe.


Terapi kan hjælpe dig med at undersøge årsagen til disse møsntre og derved skabe større forståelse for dine vanskeligheder, hvorved det giver grobund for mere bevidste og frie valg.Med en dyb ro og respekt for din historie skaber jeg et rum, hvor vi sammen går på opdagelse i det, der fylder i dig, således at du hjælpes til med klarhed og personlig kraft at kunne navigere på din livsvej. Terapi virker, når det passer til dig - lige der hvor du er i livet nu. Derfor er det vigtigt for mig at have et bredt spektrum af metoder og teorier, således at jeg bedst muligt kan omfavne dine behov. I arbejdet med det hele menneske inddrages både krop, sind og sjæl, og her er plads til bevægelse, samtaler og kreative udtryk.


I familieoopstilling får vi mulighed for at afdække komplekse sammehænge og dynamikker i familien, samt mulighed for at se på den regulering vi gør for at passe ind i netop vores familie.

"Traume er den mest undgåede, ignorerede,fornægtede, misforståede og ubehandlede årsag til menneskelig lidelse. Når jeg bruger ordet traume, mener jeg her de ofte ødelæggende symptomer, mange mennesker lider under som eftervirkninger af oplevede livstruende eller overvældende oplevelser." Peter A. Levine - Helberdelse af traumer. Her tales ikke nødvendigvis om voldtægt, krig, bilulykker eller andre voldsomme hændelser, men om hændelser der er oplevet som værende livstruende eller overvældende, hvilket gør traumer unikke for hvert enkelt menneske. Derfor kan det, der betragtes som hverdagssituationer for nogle, være så overvældende for andre, at det bliver livshæmmende.

Ved traumatisering fragmenteres den samlede erindring af oplevelsen, hvilket gør at nogle dele bliver kraftig forstørret, mens andre bliver glemt. Vores hjernes forskellige områder kommunikerer ikke længere sammen, og fornuft, følelse og reaktion er ude af trit. Derfor kan vi opleve en uforholdsmæssig stor frygt for visse genstande, lugte, smage, personer eller situationer.

I traumearbejdet hjælper vi med at samle fragmenterne, placere traumet i tid og rum samt hjælpe kroppen til forløsning af stagnation og genfinde sin naturlige afspændthed, således at livet atter kan leves frit.